götürtmək : icb. Götürməyə məcbur etmək, götürməsinə səbəb olmaq. Xacə Mübarək şeyləri iki nəfər fərraşa götürdüb getdi. M.F.Axundzadə. [Zərrintac] öz çamadanlarını şəxsən Müqim bəyə götürdüb ağ atlı faytona qoydurdu. S.Rəhimov.