gözətçi : is. Qarovulçu, keşikçi, mühafizəçi, bəkçi, baxıcı. Mağaza gözətçisi. – Osman gözətçidir oyankı dikdə. H.K.Sanılı. ..Var-gəl edən gözətçinin ayaq səsləri aydınca eşidilirdi, ağır çəkmələrin dabanlarındakı nallar daş səkiyə sürtülürdü. İ.Hüseynov. _ Üstünə (üstündə) gözətçi qoymaq – birini nəzarət altında saxlamaq. [Çoban:] Üstümdə də gözətçi qoyublar, heç yana tərpənə bilmirəm. Ə.Haqverdiyev.