guşənişinlik : is. Guşənişin adamın halı; asketlik, zahidlik.