gübrələtmək : icb. Gübrə verdirmək, gübrə vurdurmaq. Sahəni gübrələtmək.