gülü : sif.
1. Açıq gül rəngli, çəhrayı.
2. Gül şəklində naxışları olan. Gülü parça.