günəmuzd : sif.
1. Əmək haqqı gün hesabı ilə ödənilən. Günəmuzd əmək haqqı sistemi. Günəmuzd fəhlə.
2. Əmək haqqı işlədiyi günlər hesabı ilə ödənilən müvəqqəti işdə işləyən. Bir-iki ay təsadüfi günəmuzd işlər görür. S.Hüseyn. // Zərf mənasında. Əjdər neçə vaxt idi ki, stansiyada günəmuzd işləyirdi. S.Rəhman.