gündəm : is.
1. Həll edilməli, müzakirə edilməli məsələlər.
2. Müəyyən bir yığıncağın müzakirə edəcəyi məsələlərin siyahısı.