güvənc : is. Arxalanmalı, etibar olunmalı, güvəniləsi adam və ya şey.