güyəmə : is. bot. Qısa saplaqları, uzunsov yarpaqları olan kol sarmaşığı.