gənəgərçək : is.
1. bot. Toxumundan həmin adda yağ alınan bitki. Gənəgərçək bitkisi.
2. Həmin bitkinin toxumlarından alınan yağ (işlətmə dərmanı kimi işlənilir). [Dərviş] qabı zeytun yağı əvəzinə gənəgərçəklə doldurur, gətirir Molla Nəsrəddinə verir. “M.N.lətif.” _ Gənəgərçək yağı – bax gənəgərçək 2-ci mənada. Zahirən Mahmudun dükanı səkkizbucaqlı bir qutuya bənzəyirdi ki, içində saqqız, tumanbağı, gənəgərçək yağı .. tapmaq mümkün idi. B.Talıblı.