gətirici :
1. is. köhn. Malını dükanda deyil, gəzdirərək satan, ayaq üstə alver edən adam; küçə alverçisi. Bir gün gətiricidən bir baş pendirə ancaq bir manat
2. qəpik verdim. C.Məmmədquluzadə.
3. Sif. xüs. Axıdıb gətirən, çatdıran, nəql edən. Gətirici kanal.