gəyirik : bax gəyirmə 2-ci mənada. ◊ Gəyiriyi azmaq – mədənin pozulması nəticəsində həddən artıq gəyirmək.