ge : “G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.