genişləndirilmək : məch.
1. Geniş hala salınmaq, daha geniş edilmək. Yol genişləndirildi. Əkin sahəsi xeyli genişləndirilmişdir.
2. Böyüdülmək, artırılmaq. Ticarət şəbəkəsi genişləndirilmişdir.