gictəhərlik : is. Gicə oxşama; bir qədər giclik, sarsaqlıq, gicbəsərlik.