gilələmək : f. Üzümün, narın və ya başqa giləmeyvənin gilələrini bir-bir qırmaq, qoparmaq. Narı gilələmək. Qarağatı gilələmək. – [Molla] əlinə bir salxım üzüm alıb gilələyir. “M.N.lətif.”