gilənar : is.
1. Bax albalı. Hər evin həyətində .. gilənar ağacları .. var. İ.Əfəndiyev.
2. məc. Qara, girdə göz haqqında. Gilənar gözlü qız hamıya gülümsəyən gözlərini oynatdı. M.İbrahimov.