giqant : [yun.] Çox böyük, çox iri, nəhəng, azman.