girvənkə : is. köhn. 4
1. qrama bərabər köhnə ağırlıq ölçüsü. İki girvənkə yağ. – [Əsgər bəy:] Girvənkəsi bir manata alınan çay burada manat yarıma göydə gedir.. M.F.Axundzadə. Uşaq on dörd yaşına çatan kimi, gündə ona iki girvənkə xurma verirdilər. C.Məmmədquluzadə. ◊ Girvənkə qıfıl – şəkilcə çəki daşına oxşayan, açılarkən hissələri bir-birindən ayrılan asma qıfıl. Əjdər qapının birinin üzərindəki asma girvənkə qıfılı açıb .. otağa girdi. S.Rəhman.