gopamaq : f. dan.
1. Döymək, vurmaq, çəkmək, ilişdirmək. [Məmmədəli:] Bacıoğlu! ..O qədər goparam cəmdəyinə, şişib dama dönərsən. N.Vəzirov.
2. Bax goplamaq. [Əhməd:] Gopa başına dönüm, gopa! N.Vəzirov.