görünüş : is. Bir şeyin və ya adamın zahiri şəkli, görkəmi. Görünüşdən [Almurada]
1. yaş ancaq vermək olardı. İ.Əfəndiyev. Mahmuda xarici görünüşünə görə paxıllıq edənlər də olurdu. S.Vəliyev.