güz : is. köhn.
1. Payız. Güz almasıtək al yanaqlum... “Dədə Qorqud”.
2. məh. İki əkin sahəsi arasında sərhəd; şumlanıb qalan yer.