hökmranlıq : is.
1. Hakimiyyət, diktatura. Siyasi hökmranlıq. _ Hökmranlıq etmək – hakimiyyət sürmək, hakimiyyət başında durmaq. [Hüsnübəyimin:] Belə də iş olar? Çoban qızı gəlib bizim üstümüzə hökmranlıq eləsin? İ.Məlikzadə. // məc. Ağalıq etmək, hökm sürmək. [Ağabəy] qardaşı Baxış bəy kimi hökmranlıq eləmək arzusunda da deyildi. Ə.Abasov.
2. məc. Hökm sürmə, hökmfərma olma. Küləyin hökmranlığı.