hop : təql. Birdən və cəld qalxıb sıçramağı anladır. Hop yerindən sıçradı. Hop qalxdı. // Zərf mənasında. Birdən, o saat, cəld, dərhal, bir anda. _ Hop eləyib yemək – birdən, cəld udmaq, yemək; içəri ötürmək. [Əsəd bəy:] Halva deyil ki, hop eləyib yesinlər. C.Cabbarlı. Hop götürmək – tez qaldırıb götürmək, qamarlayıb götürmək. Fəhlələr [Mehmanı] hop götürdülər və buruqdan iyirmi beş-otuz addım kənarda duran maşına tərəf apardılar. M.Hüseyn. Kabı kişi qəti addımlarla uşağa yaxınlaşdı, onun qoltuğundan hop götürüb masanın üstünə qoydu. İ.Şıxlı.