hünərlənmək : f. Qeyrətə gəlmək, cəsarətə gəlmək, ürəklənmək.