hüquqşünas : is. [ər. hüquq və fars. ...şünas] Hüquqşünaslıq mütəxəssisi; hüquqçu. Hüquqşünasların elmi sessiyası. Alim-hüquqşünas. – [Anası Vahidə:] Mən istəyirdim ki, sən hüquqşünas olasan! B.Bayramov.