hüzr : “Üzr” sözünün canlı dildə işlənən forması (bax üzr 4-cü mənada). Hüzr yerinə gələnlər ev sahibinə başsağlığı verib dağılanda Molla Sadıqla Cahandar ağanın baxışları ani olaraq bir-birinə sancıldı. İ.Şıxlı. _Hüzr yeri – bax üzr yeri (“üzr”- də). Hüzr yerinə getmək. – [Nərminə] anası-atası ilə Əsəd babanın hüzr yerinə gəldi. B.Bayramov.