həmahəng : sif. və zərf [fars.] Birbirinə uyan, uyğun (səslər, rənglər və s. haqqında). Həmahəng səslər. – ..Oynayanlar kütləsinin həmahəng hərəkəti ilə [Mirzağa] da irəli hərəkət edirdi. S.Hüseyn. _ Həmahəng olmaq – bir-birinə uyğun olmaq, müvafiq olmaq, uymaq. Dərin bir sükut ətrafı bürüyərək kainatla həmahəng olmuşdu. Çəmənzəminli. [Əlikram Hidayətə:] Ay sağ ol, gərək yaradıcılıqla şəxsiyyət, amal həmahəng olsun. B.Bayramov.