hərəkat : is. [ər. “hərəkət” söz. cəmi]
1. Müəyyən məqsəd güdən ictimai fəaliyyət. Fəhlə hərəkatı. Sülh tərəfdarları hərəkatı. Milli azadlıq hərəkatı. – [Firidunun] Pişəvəri ilə olan ikinci görüşü yadına düşdü. Onlar Azərbaycanda demokratik hərəkat haqqında uzun-uzadı danışmışdılar. M.İbrahimov.
2. Hərəkat qaydaları. Küçə hərəkatı. Yol hərəkatı.