hərgünkü : sif. Hər gün olan, hər gün baş verən; hər gün görülən. Hərgünkü işdir. – [Qızın] üzündə hərgünkü bu təlaş dolu sualı oxumağa ana vərdiş etmişdi. Ə.Məmmədxanlı.