həri : əd. məh. Bəli, hə. [Qənbər:] Həri, keçin, durmayın. H.Nəzərli.