həyətarası : sif. Bir neçə həyətin arasında olan. Həyətarası yol.