hakimiyyət : is. İdarə etmək hüququ, siyasi hökmranlıq. Hakimiyyətin ilk illəri. Hakimiyyəti ələ keçirmə. Hakimiyyət başına gəlmək. – [Abbas:] Mən də buna qarşı üsyan elədim, ey Afşin, çünki gördüm ki, hakimiyyətin məhvəri türk qoşun başçılarından Aşnasın əlindədir.. Ə.Məmmədxanlı. // Dövlət orqanlarının hüquq və səlahiyyətləri.
1. Dövlət idarə orqanları, hökumət.