halallaşmaq : qarş. Ölərkən və ya uzun müddətə ayrılarkən bir-birinin pisliyinin və ya borclarının üstündən keçmək, bir-birini bağışlamaq. Səfərlə Miraxur Kürün qırağına qədər bir yerdə getdilər, orada halallaşıb ayrıldılar. Çəmənzəminli. [Səlimi Rza xana:] ..Kəndli öləcəyini gördükdə dostaşna və arvad-uşaqla halallaşmağa başlayır.. M.İbrahimov.