hallandırmaq : f. qram. Hallar üzrə dəyişdirmək. “Əl” ismini hallandırmaq.