hamısı : bax hamı. Adamların hamısı gəlmişdi. – [Tələbə:] Bizim yoldaşların hamısı bu gün məktəbdə olub. Z.Xəlil. // Eyni mənada əşya haqqında. Binaların hamısı təmir olunub. – [Kərbəlayı Qubad:] Görəsən, bu evlərin hamısı Mərcan bəyindir? Ü.Hacıbəyov.