hamil : sif. [ər.] köhn.
1. Yüklü, yüklənmiş.
2. Üzərində olan.
3. Daşıyan, götürən.
4. is. Sahib, yiyə.