harada : sual əvəz. Hansı yerdə? hayanda? Səni harada görə bilərəm? Dəftərlər haradadır? – [Məşədi Qəzənfər:] Əşi, adam gərək insaf ilə danışsın, qışın soyuğunda harada qızışa bilərsən? [Xor:] Hamamda! Ü.Hacıbəyov. Həmin gecə saat doqquzdan on ikiyədək Ləman harada idi? H.Seyidbəyli. // Haradasa şəklində – hansı yerdəsə, hayandasa, naməlum yerdə. Haradasa musiqi çalınırdı.