he : “H” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.