heyvanlıq : is. Qanmazlıq, anlamazlıq, qanacaqsızlıq. Heyvanlıq etmək.