hilal : is. [ər.]
1. Təzə çıxmış bir-iki günlük ay; aypara. Hər gecə fəğanım yetişir göydə hilalə. S.Ə.Şirvani. Bir iti xəncər kimi; Göydə parlayır hilal. M.Seyidzadə.
2. məc. Klassik və xalq ədəbiyyatında gözəlin qaşına işarə. Gözüm qaldı hilal qaşın tağında; Məcnun oldum, qaldım Leyli dağında.. Aşıq Ələsgər. Kədərim, sevincim, hicrim, vüsalım; Hilal qaşlarının arasındadır. R.Rza. ◊ Hilali-əhmər cəmiyyəti – Qırmızı Aypara cəmiyyətinin köhnə adı.