hilali : sif. Hilal şəklində, aypara şəklində, yeni ay şəklində olan. Hilali qaşlar.