him : is. dan. Birinə gözlə edilən işarə; him-cim. _ Him eləmək – birinə gözlə, qaş-gözlə işarə etmək. Gülzar qulluqçuya him elədi ki, Züleyxanı bayıra çıxarsın. C.Cabbarlı. Şahsuvarov [Sadıqovun] çıxmasına him eləyir. İ.Əfəndiyev. ◊ Himə bənd – bir işi görmək üçün işarə gözləyən, bəhanə axtaran. Mən aşiq kimə bəndəm; Sazımda simə bəndəm; Yarla görüşmək üçün; Bir kiçik himə bəndəm. (Bayatı). [Lətifə] hönkürüb ağlamaq üçün ən balaca bir himə bənddi. M.Hüseyn.