himn : [yun.]
1. Dövlət və ya sinfi birlik rəmzi kimi qəbul olunmuş təntənəli mahnı.
2. Təntənəli mədhiyyə, birinin və ya bir hadisənin şərəfinə ifa edilən təntənəli musiqi əsəri. İllərlə babalar düşmədi atdan; Zamanla bu sayaq üz-üzə durduq; Yığılıb qırmızı bayrağın altda; Yasin oxuyurduq, himn oxumurduq. M.Araz.