homeopat : [yun.] Homeopatiya üsulları ilə müalicə edən həkim.