horoskop : is. [yun.]
1. Taledən xəbər verən ulduzların düzümü; ulduz falı.
2. Münəccimlik.