humanist : [lat.]
1. Humanizm (1-ci mənada) nümayəndəsi, humanizm tərəfdarı.
2. İnsanpərvər, insansevər, humanizm (2-ci mənada) məsləkli adam. // Sif. mənasında. Humanist ideyalar. Humanist mədəniyyət. – C.Məmmədquluzadə böyük humanist yazıçı olduğundan həyatdan yazır. M.İbrahimov.