iblisləşmək : f. Fəsadlaşmaq, hiyləgər, fitnəkar olmaq. Nə iblisləşmisən?