icmal : is. [ər.]
1. Qısa məlumat, bir məsələnin ümumi şəkildə qısaca şərhi; xülasə. _İcmal vermək – xülasə etmək. Təfsili-qəminə verdi icmal; Qıldı ona ərzi-surəti-hal. Füzuli.
2. Qəzetlərdə günün siyasi hadisələrini ümumi şəkildə xülasə edən məqalə, yazı. Qəzetdə dünya hadisələrinə dair icmal vardır.