ictimaiyyət : is. [ər.] Cəmiyyətin qabaqcıl dairələri, qabaqcıl hissəsi. Elmi ictimaiyyət. İctimaiyyətin fikri. İctimaiyyətin diqqətini cəlb etmək. // Ümumiyyətlə, cəmiyyət. Demək, bu məsələ əxlaq və ictimaiyyət ilə əlaqədardır. A.Şaiq.